Jak wybudować staw kąpielowy?

mężczyzna w stawie

Marzy ci się staw, który nie tylko będzie pełnił funkcję estetyczną na twojej posesji i który nie będzie jedynie domem dla flory i fauny? Chciałbyś móc kąpać się w przydomowym zbiorniku wodnym w letnie, upalne dni? Sprawdź, jak wybudować własny staw kąpielowy i czym charakteryzuje się ten rodzaj oczka wodnego.

Czym jest staw kąpielowy?

Staw kąpielowy jest zamkniętym zbiornikiem wodnym, który został odizolowany od środowiska hydrogeologicznego szczelnym i nieprzepuszczalnym materiałem. Ze względu na fakt, że stawy kąpielowe buduje się w celach rekreacyjnych, posiadają one ściśle zdefiniowane wymagania odnośnie jakości wody. Staw kąpielowy składa się z:

  • zbiornika kąpielowego,
  • filtra bagiennego, w którym woda oczyszczana jest przez rośliny i minerały,
  • filtrów mechanicznych,
  • kaskady wodnej, w której woda wypompowywana ze strefy kąpielowej jest natleniana.

Pamiętaj, że do filtracji stawu kąpielowego nie używa się żadnych substancji chemicznych. Woda w nim oczyszcza się samoczynnie, trafiając najpierw do komory filtracji zgrubnej, w której zatrzymywane są duże zanieczyszczenia stałe. Następnie trafia ona do komory z filtrami mechanicznymi i kolejno do komory filtracyjnej, wypełnionej mieszanką minerałów, między innymi wiążących substancje biogenne, zapobiegając tym samym mętnieniu i zarastaniu wody glonami. Dzięki naturalnym procesom, zachodzącym w stawach kąpielowych, nie jest konieczne użycie chloru. Po przejściu przez filtry, woda trafia do części bagiennej, w której rolę filtra pełnią rośliny oraz mikroskopijne skorupiaki, a następnie do części kąpielowo-rekreacyjnej. Staw od gruntu oddziela się elastyczną i odporną membraną EPDM. 

O czym pamiętać budując staw kąpielowy?

Budując staw kąpielowy, należy pamiętać o tym, aby dno stawu uformować ze spadkiem, co umożliwi przedostawanie się osadów dennych do najgłębszej części zbiornika. Ułatwi to ich wybieranie czy przechwytywanie przez odpływ denny. Ponadto staw kąpielowy powinien mieć powierzchnię przynajmniej 50 m2, podobnie jak strefa roślinności bagiennej, stanowiąca filtr. Głębokość części kąpielowej stawu powinna wynosić od jednego do dwóch metrów, aby osoby kąpiące się nie podnosiły osadów z dna. Co więcej, staw kąpielowy powinien być zlokalizowany w dobrze nasłonecznionym miejscu, bez sąsiedztwa dużych drzew i w którym słońce operuje przez około osiem godzin. Może być zacieniony, lecz jedynie częściowo.

Decydując się na budowę stawu kąpielowego, należy również odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką wodą będziemy napełniony. Woda wodociągowa spowoduje rozwój glonów, dlatego poleca się wodę studzienną. Aby zabezpieczyć się przed przekroczeniem maksymalnego stanu wody w zbiorniku wybuduj studzienkę chłonną z żwirem, kamieniami, lub gruzem. Nie zapominaj o regularnej konserwacji stawu kąpielowego: uzupełniaj ubytki piasku i żwiru, kontroluj szczelność, mierz poziom wody w zbiorniku, usuwaj nadmiar roślin oraz opadające liście, a także szuwary. Pompy należy regularnie poddawać przeglądowi.