Jak krok po kroku wygląda wiercenie studni ?

wiercenie studni

Potrzebujesz ujęcia wody o dużej wydajności, ale nie masz dostępu do sieci wodociągowej? Nic straconego! Zdecyduj się na studnię głębinową! Sprawdź w naszym wpisie, jakie są etapy jej wiercenia.

Określ, jakie będzie twoje maksymalne zapotrzebowanie na wodę

Jeśli planowany pobór wody nie przekroczy 5m3 na dobę nie będziesz potrzebować zezwolenia na rozpoczęcie prac, dlatego określenie maksymalnego, godzinowego zaopatrzenia na wodę jest bardzo ważnym, pierwszym etapem prac wiercenia studni głębinowej. Zależeć będzie ono od tego, czy woda będzie potrzebna tylko do prac w gospodarstwie domowym, do podlewania ogrodu czy też do prac w gospodarstwie rolnym. Chcąc używać wody ze studni głębinowej do podlewania upraw określ ich dokładną powierzchnię, zapotrzebowanie na wodę oraz zastanów się, ile metrów sześciennych wody będzie wymagał stosowany przez ciebie system nawadniania.

Sprawdź poziom wody w miejscu, w którym ma znajdować się studnia głębinowa

Znając zapotrzebowanie na wodę możesz przystąpić do zweryfikowania jej poziomu w miejscu, w którym chcesz wykopać studnię. Możesz to ustalić na dwa sposoby:

  • wykorzystując metodę elektroporowego badania gruntu,
  • wykonując odwiert próbny.

Metoda elektroporowego badania gruntu pozwala zajrzeć w ziemię na głębokość do 115 m, dzięki czemu łatwo ustalisz położenie soczewki z wodą. Z kolei odwiert próbny przyniesie odpowiedź na pytanie, na jakiej głębokości znajduje się sklepienie oraz spąg warstwy wodonośnej. Tego typu odwiert pozwoli także ustalić miąższość oraz granulację gleby. Dzięki nim prawidłowo oszacujesz głębokość i wydajność studni.

Jak przebiega proces wiercenia studni głębinowej?

Po zweryfikowaniu poziomu wody przychodzi czas na przeprowadzenie właściwych prac, czyli wykonania odwiertu właściwego oraz montażu rur studziennych. Oferowane przez naszą firmę wiercenie polega na wykonaniu wiertnicą otworu wiertniczego. Dysponujemy profesjonalnymi urządzeniami, które ułatwią wiercenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Znajdująca się w naszym wyposażeniu wiertnica na przyczepie zapewnia większe pole manewru i minimalizuje zniszczenia. Po wykonaniu odwiertu następuje próbne pompowanie, mające określić parametry studni. Potrzebne będą one do doboru właściwej pompy głębinowej, która powinna zapewniać jak największą wydajność przy jak najniższych kosztach instalacji oraz eksploatacji. Na koniec nasi fachowcy wykonają obudowę studni i doprowadzą wodę do miejsca przeznaczenia.