Jakie są zasady wykonania próbnych pompowań wody?

pompowanie wody ze studni głębinowej

W miejscach, gdzie nie ma możliwości korzystania z wodociągu, niezbędne staje się wybudowanie własnego ujęcia. Najlepszym wyjściem, z uwagi na zanieczyszczenie zasobów wody znajdujących się wyżej, będzie w takiej sytuacji zdecydowanie się na czerpanie wody z głębiej położonych warstw wodonośnych, co wiąże się z potrzebą wiercenia studni głębinowej. Oznacza to konieczność wcześniejszego rozpoznania hydrogeologicznego terenu oraz oszacowania, na jakiej głębokości są położone zasoby wody, a także wykonania odpowiednich robót technicznych. Warto pamiętać, że samo wiercenie nie kończy całej procedury, ponieważ konieczne jest jeszcze przeprowadzenie próbnych pompowań wody. Przekonajmy się, z jakiego powodu będą niezbędne i sprawdźmy, jak wyglądają.

Jaka jest zasada działania studni głębinowej?

Studnia głębinowa funkcjonuje w nieco odmienny sposób niż typowa studnia kopana. W tym przypadku woda z warstwy wodonośnej nie przedostaje się do otworu przez dno, zbierając się do takiego poziomu, żeby ciężar słupa wody równoważył ciśnienie wody zgromadzonej w glebie w bezpośrednim sąsiedztwie studni. W studni głębinowej woda przenika do przygotowanego otworu, do którego wprowadzono rury przez otwory filtracyjne rozmieszczone na końcowym odcinku rury znajdującej się na głębokości warstwy wodonośnej. Woda, która dostaje się do wnętrza rury, przesiąka przez znajdującą się dookoła obsypkę żwirową. Zanim studnia nie zacznie normalnie pracować i z okolic filtra nie zostaną wypłukane najdrobniejsze ziarna, woda będzie nimi mocno zanieczyszczona.

Do czego służy pompowanie próbne?

Dla pozbycia się z gruntu przylegającego do filtra zanieczyszczeń w postaci najdrobniejszych frakcji kruszywa oraz określenia sprawności hydraulicznej studni, a więc możliwego do osiągnięcia w danych warunkach przepływu będącego pochodną tempa filtracji, konieczne jest przeprowadzenie pompowań próbnych. W ich ramach wykonuje się pompowanie oczyszczające, aż do uzyskania klarownej wody bez żadnych zawiesin, a następnie pompowanie sprawnościowe, które jest podstawą do określenia wydajności studni i sprawdzenia, czy odpowiada ona istniejącym potrzebom.