Jakie ma znaczenie lokalizacja studni głębinowej?

studnia

Studnia głębinowa służy do pobierania wody z głęboko położonych podziemnych zasobów. Pozwala to na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego bez podłączania go do sieci wodociągowej, wygodnie i bardzo tanio – po wybudowaniu studni dostęp do wody jest już właściwie bezpłatny. Przed przystąpieniem do pracy należy jednak przeprowadzić odpowiednie badania geologiczne, które pozwolą upewnić się, że dany teren umożliwia budowę studni głębinowej, a także znaleźć idealne miejsce do wykonania odwiertu. Ogromny wpływ na tę kwestię mają również prawne ograniczenia.

Położenie studni głębinowej w świetle prawa

Warunki techniczne, które muszą spełnić studnie, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku. Wśród nich znajdują się wytyczne dotyczące ich położenia, a w szczególności odległości od granic działki i różnego rodzaju obiektów. Zgodnie z nimi budowa studni musi odbyć się przynajmniej:

  • 5 metrów od granicy działki;
  • 7,5 metra od rowu melioracyjnego;
  • 15 metrów od zbiorników oraz budynków inwentarskich;
  • 30 metrów od szamba ekologicznego;
  • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt.

Spełnienie tych warunków jest konieczne dla utrzymania właściwych standardów bezpieczeństwa. Należy również pamiętać, że jeśli głębokość studni będzie wynosić 30 metrów lub więcej, a jej wydajność będzie przekraczać 5 metrów sześciennych na godzinę, do jej budowy wymagane będzie odpowiednie zezwolenie. W innym przypadku nie ma obowiązku zgłaszania gdziekolwiek wykonywanych prac.

Co jeszcze ma wpływ na lokalizację studni?

Czynniki prawne nie są jedynymi, które mają wpływ na wybór miejsca odwiertu. Bardzo ważny jest również jak najlepszy dostęp do zasobów wód podziemnych. To między innymi dlatego tak ważne jest wykonanie odpowiednich badań: pozwolą one określić, które położenie da studni najlepsze warunki do czerpania wysokiej jakości wody. Istotna jest również sama ziemia – w niektórych miejscach może być zbyt twarda lub z innego powodu utrudniać przeprowadzenie prac. W takiej sytuacji koniecznością może być znalezienie innej lokalizacji do wykonania odwiertu.