Jak długo trwa odwiert studni?

odwiert

W miejscach, w których nie ma możliwości podłączenia się do istniejącego wodociągu jedynym sposobem na pozyskiwanie odpowiednich ilości wody do celów spożywczych, higienicznych i gospodarczych jest budowa własnego ujęcia. Dostęp do wody najłatwiej uzyskać dzięki zleceniu wiercenia studni głębinowej specjalizującej się w tym obszarze firmie. Przekonajmy się, jak przebiega ten proces i sprawdźmy, jak długo będzie trwał.

Jak wierci się studnie?

Podstawowym zadaniem poprzedzającym przygotowanie odwiertu jest wykonanie odpowiedniego rozpoznania geologicznego, co pozwala na określenie, na jakiej głębokości znajduje się warstwa wodonośna. Daje to możliwość ustalenia tego, jaką dokumentację trzeba będzie przygotować – wiercenie poniżej 30 metrów wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, które będzie potrzebne także wtedy, gdy pobór wody przekroczy 5 m3 na dobę. Technologia stosowana przy wierceniu studni zależy od tego, z jakich pokładów będzie ona czerpać wodę. Przy płytkich studniach można zrezygnować z użycia rury osłonowej, zwykle będzie ona jednak potrzebna. Studnia głębinowa pozwala na pobieranie wody napływającej do obszaru znajdującego się wokół filtra. Jest ona następnie wyciągana za sprawą zamontowanej pompy – umieszczonej w rurze nad filtrem. Przy płytszych studniach pompę można zainstalować w kręgu umieszczanym tuż pod powierzchnią.

Ile czasu zajmie przygotowanie studni?

To, ile czasu trzeba przeznaczyć na rozstawienie wiertnicy i sam proces wiercenia zależy od warunków geologicznych na danym obszarze oraz koniecznej do uzyskania głębokości. Warto jednak pamiętać, że przygotowanie studni to nie tylko odwiert i umieszczenie w nim niezbędnych rur oraz osprzętu, ale także zabezpieczenie terenu bezpośrednio przylegającego do ujęcia głowicą studzienną. Konieczne będzie też pompowanie oczyszczające, dające możliwość uzyskania klarownej wody oraz pompowanie próbne w celu sprawdzenia wydajności studni. Ważne będzie także pobranie próbki do badania i ustalenia czystości oraz właściwości wody. Całość prac nie powinna jednak trwać dłużej niż 1 do 2 dni.