Co to jest kurzawka?

kurzawka

Kurzawka jest luźnym osadem, który gromadzi się w studni. Jest to drobnoziarnisty materiał, który ma bardzo niekorzystne parametry mechaniczne. Problem z kurzawką może wystąpić zarówno w studni kopalnej, jak i w studni wierconej. Kurzawka wpływa nie tylko na jakość wody, ale może także doprowadzić do zapadnięcia się studni. Kurzawka wyglądem może przypominać piasek lub muł. Warto więc poznać sposoby na skuteczne zwalczanie kurzawki.

Powstawanie kurzawki

Kurzawka najczęściej pojawia się w obszarach charakteryzujących się silnym nawodnieniem i występuje na znacznych głębokościach. Piasek wypychany jest pod ciśnieniem do dołu, który stopniowo się wypełnia. Przez zmiany w strukturze gruntu jego cząstki tracą właściwości plastyczne. Kurzawki można podzielić na dwa zasadnicze typy – z frakcjami piaszczystymi oraz pylastymi. Kurzawka ma wiele negatywnych skutków, do których można zaliczyć między innymi zanieczyszczenie wody, zatkanie przepływu wody, a nawet obniżanie się lustra wody, co może doprowadzić do zapadnięcia się studni. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, konieczne będzie wybudowanie nowej studni. Wydobywanie kurzawki jest nie tylko niedobre dla zdrowia, ale także powoduje, że grunt zaczyna szybciej się osypywać.

Zwalczanie kurzawki

Zlikwidowanie kurzawki jest bardzo ciężkie, a w całości niemalże niemożliwe. Jednak można stosować się do procedur, które sprawią, że korzystanie ze studni będzie mniej skomplikowane. Przede wszystkim warto zainwestować w urządzenia filtracyjne, które będą stopniowo wpływały na oczyszczenie wody. Skuteczną metodą jest również obniżenie poziomu wód w gruncie czy też zamrażanie warstw gruntowych. Jeżeli warstwa kurzawkowa jest niewielka, zalecamy utwardzenie dna studni.

By efektywnie pozbyć się kurzawki, polecamy skorzystanie z naszych usług, gdyż dysponujemy odpowiednim sprzętem, który umożliwia efektowne pozbycie się owego problemu. Powinniśmy mieć jednak na uwadze, że grunt warto sprawdzić dokładnie przed rozpoczęciem prac, by nie ponosić zbędnych kosztów.