Kopanie studni pod fundamenty

Kopanie studni pod fundamenty jest czasem koniecznym działaniem. Odpowiednie posadowienie budynku może być utrudnione, gdy mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. W takiej sytuacji, optymalnym rozwiązaniem wydaje się wymiana gruntu na nowy, stanowiący dobre oparcie dla fundamentów. Niestety wymiana traci sens, jeżeli grunty zalegają zbyt głęboko, np. poniżej zwierciadła wody gruntowej. Słabe grunty można ominąć (m.in. stosując mikropale) bądź wzmocnić – przy pomocy wibroflotacji, zagęszczeniu udarami lub posadowieniu na studniach.

Wzmacnianie gruntów

Kopanie studni w gruncie niestabilnym to jedna z najstarszych i najwydajniejszych metod wzmacniania fundamentów. Studnie wykonywane są z kręgów betonowych podobnych do tych, jakie używa się przy kopaniu studni kręgowych. Głębokość posadowienia jest zależna od głębokości występowania gruntów nośnych. W gruncie nośnym kręgi zagłębia się z reguły na głębokość ok. 20-50 cm, chyba, że konstruktor wyliczy inaczej w oparciu o analizę struktury gruntu.

Kręgi opuszcza się, wybierając grunt ze środka. Podkopywanie gruntu na dnie studni wokół podstawy prowadzi do opuszczenia się studni pod wpływem własnego ciężaru. Wraz z opuszczeniem pierwszego kręgu ustawia się kolejny, kontynuując kopanie gruntu. W momencie oparcia studni na projektowanej głębokości posadowienia, jej wnętrze jest wypełniane betonem (po uprzednim dozbrojeniu) lub zagęszczonym piaskiem stabilizowanym.

Kopiąc studnie ręcznie, tzw. metodą studniarską, nie ma potrzeby zagęszczania gruntu na zewnątrz studni, ponieważ otwór jest wykonywany precyzyjnie. Przestrzeń między ścianą zewnętrzną kręgu wynosi maksymalnie do kilku centymetrów (przeważnie 1-2 cm). Przy kopaniu otworu koparką powstaje z kolei zbyt duży lej. W takiej sytuacji przestrzeń między zewnętrzną krawędzią kręgu a gruntem należy zagęścić. Warto pamiętać, że o ile sama usługa wykonania otworu koparką jest tańsza, to późniejsze zagęszczenie gruntu podnosi koszt całej inwestycji. Przy głębokości poniżej 4 m i zalegającej wodzie gruntowej posadowienie kręgów koparką jest bardzo trudne, czasem niemożliwe – np. jeżeli pod torfem jest piasek. Dlatego też metoda studniarska jest lepszym rozwiązaniem dla wszystkich wariantów gruntu. Oferujemy kopanie studni w torfach, namułach i nasypach.

Warto wiedzieć

W niektórych przypadkach poszerza się podstawę studni. Proces ten polega na podkopaniu najniższego kręgu, podparciu słupami i wybraniu gruntu wokół zewnętrznej krawędzi studni. Wolną przestrzeń zalewa się betonem, formując pod studnią stopę. Takie działanie daje możliwość większego przenoszenia obciążeń przez studnię.

Studnie są rozstawiane w narożnikach i na skrzyżowaniach ścian. Pod ścianami można tworzyć studnie pośrednie, formując tym samym sieć studni. Odległość między studniami nie powinna przekraczać odległości 4-5 metrów (mierzonej w osiach), przy minimalnym rozstawie 1,5 metra.

Profesjonalne wykonanie zleceń

Firma ,,Ogrody od A do Z” zajmuje się kopaniem studni pod fundamenty w korzystnej cenie. Nasi specjaliści przeprowadzają analizę ekonomiczną, określając orientacyjny koszt inwestycji na Państwa działce. Stosowane technologie ograniczają koszty budowy do koniecznego minimum.

Zalegające w gruncie gruzy czy wysoki poziom wody gruntowej nie stanowią dla nas przeszkody. Dysponujemy odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania takich prac (m. in. pompami, młotami pneumatycznymi, wyciągarkami do wyjmowania urobku).

Mamy duże doświadczenie i dotychczas wiele zrealizowanych zleceń. Zajmowaliśmy się kopaniem studni pod fundamenty m. in. pod filary mostu koło Wrześni, pod rozbudowę szpitala na terenie fabryki im. H. Cegielskiego w Poznaniu, pod 7-piętrowy blok w Łodzi, pod WORD w Koszalinie, pod basen w Częstochowie i wiele innych inwestycji, głównie pod domy mieszkalne. Średnica kręgów użytych do wykonania w/w prac mieściła się w przedziale 80 – 200 cm.

 Zachęcamy do skorzystania z oferty! Proponujemy także wiercenie studni głębinowych

.

Szybki kontakt

Ogrody od A do Z

Powiercie 27, 62-600 Koło
E-mail: biuro@ogrodyodadoz.pl
gregorbien@op.pl
Tel. +48 691 621 513
+48 723 353 387
(63) 26 15 106

lub zostaw swój kontakt